BYTOVÝ DŮM NA KARMELI

Snímek1
Snímek2

TYP STAVBY
DOPRAVNÍ PŘIPOJENÍ OBJEKTU, ŘEŠENÍ VENKOVNÍCH PLOCH

TÝM
Bc. Marek Sedláček, Ing. Miroslav Větrovský

 

V rámci projektu novostavby bytového domu v historické části Mladé Boleslavi, bylo řešeno dopravní připojení objektu (dopravní značení, rozhledové poměry) a zpevněné plochy včetně jejich odvodnění.

Zpevněné plochy zahrnují chodníky, příjezdovou rampu do podzemního parkování a parkoviště.