D1 – MODERNIZACE

IMG_20161101_102735
IMG_20161101_102447
P1120195

TYP STAVBY
Dálnice

TÝM
Ing. Jiří Hoke, Ing. Miloš Němec, Ing. Miroslav Větrovský, Ing. Tereza Škorpilová

INVESTOR STAVBY
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)

Projekt řeší modernizaci dálnice D1. Stávající betonová vozovka dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Současně s modernizací vozovky s novým CB krytem bude provedeno její rozšíření tak, aby v základním příčném uspořádání byla šířka každého jízdního pásu min. 11,5m. tj. rozšíření z kategorie D26,5 na kategorii D28. Toto rozšíření umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách. Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídatných pruhů (vše dle platných ČSN), dále modernizace dálničních mostů a modernizace odvodnění a vybavení dálnice, oplocení a vegetační úpravy.

Řešené úseky jsou součástí komplexních opatření ke zvýšení bezpečnosti, kapacity a zlepšení stavebně technického stavu dálnice D1 v uceleném úseku Mirošovice – Kývalka.