MÚK AVIATICKÁ – LIPSKÁ, PRAHA – RUZYNĚ

1
foto
DSC_4753

TYP STAVBY
Mimoúrovňová křižovatka

TÝM
Ing. Jiří Hoke, Ing. Miloš Němec, Ing. Miroslav Větrovský, Ing. Tereza Škorpilová

INVESTOR STAVBY
The Prague Outlet a.s.

Význam stavby je zejména ve vztahu k síti pozemních komunikací v lokalitě. Vybudováním veškerých plánovaných větví křižovatky je umožněno plnohodnotné napojení letiště Václava Havla na silnici 1/7 a rychlostní komunikaci R7.

Obsahem projektu byla celková přestavba MÚK Aviatická – Lipská, kterou tvoří tři základní větve V2 – směr Tuchoměřice – Slaný, V3 – směr Praha – letiště a V4 – směr letiště – Tuchoměřice a okružní křižovatka mezi nimi.

Větve V2 a V3 byly navrženy jako dvoupruhové, jednosměrné. Větev V4 tvoři kolektor k okružní křižovatce pro bezkolizní převedení přímého směru letiště – Tuchoměřice a je navržena jako jednopruhová, jednosměrná.

Tyto úpravy byly vyvolány nevyhovující dopravní situací na příjezdu k letišti Václava Havla, která se neustále zhoršovala díky novým aktivitám v prostoru generujícím dopravu severně od stávající MÚK.