PEC POD SNĚŽKOU – NÁMĚSTÍ

TYP STAVBY
Nové náměstí

TÝM
Ing. Tereza Škorpilová, Ing. Jiří Hoke, Ing. Miroslav Větrovský

Stavbou dojde k úpravě dopravního režimu a vytvoření náměstí u Kapličky Panny Marie.  V rámci náměstí je vytvořena nová trasa komunikace, která je oddělena pásem zeleně od nové parkovací plochy s kapacitou 58 parkovacích stání. Kolem Kapličky Panny Marie je vytvořena zpevněná plocha, která opticky navazuje na chodníky pro pěší a vytváří zde „klidovou“ zónu, v které jsou umístěny lavičky, stromy atd. V opačné části náměstí je umístěna plocha zeleně se stromy, která odděluje klidnější část náměstí od komunikace.