ODPOČÍVKA DRAHELČICE

WEB_SITUACE (1)
fin_1
fin_2
fin_3
fin_4
fin_5

TYP STAVBY
Dálniční odpočívka

TÝM
Ing. Jiří Hoke

INVESTOR STAVBY
Ředitelství silnic a dálnic

Stavbou došlo k rekonstrukci havarijního stavu povrchů v prostoru dálniční odpočívky Drahelčice na dálnici D5.

Obsahem projektu byla oprava asfaltobetonových povrchů jednotlivých komunikací v prostoru odpočívky a rekonstrukce parkovacích stání pro nákladní vozidla, kdy asfaltobetonový kryt byl nahrazen cementobetonovým, včetně navazujícího odvodnění za použití širokých monolitických odvodňovacích žlabů.

Zároveň byly opraveny chodníky podél parkovacích stání, zálivy pro kontejnery na odpad a bylo obnoveno a doplněno dopravní značení.