REKONSTRUKCE SILNICE III/36611 JEVÍČKO

2
P1110835
3
1

TYP STAVBY
Rekonstukce silnic III. třídy – intravilán

TÝM
Ing. Tereza Škorpilová, Ing. Miroslav Větrovský, Ing. Miloš Němec

Záměrem projektu byla úplná rekonstrukce konstrukčních vrstev silnic III/366 11, III/366 12, rekonstrukce a vytvoření nových chodníků a vytvoření nového parkoviště v intravilánu města Jevíčko. Stavbou došlo k rozšíření dopravního prostoru s ohledem na okolní zástavbu, vjezdy a vchody.