SILNICE II/285 JAROMĚŘ – NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Snímek1
Snímek2
Snímek3
Snímek4

TYP STAVBY
MODERNIZACE SILNICE II. TŘÍDY

TÝM
Ing. Miroslav Větrovský, Ing. Jiří Hoke, Ing. Miloš Němec

Stavbou dojde k celkové rekonstrukci a tím k dosažení vyhovující únosnosti a životnosti silnice II/285. Dojde k zesílení konstrukce vozovky při zachování stávající nivelety. V intravilánu budou respektovány stávající vchody a vjezdy do objektů.

Na úseku se nacházejí 2 mosty, opěrná zeď, příčné a podélné propustky, které jsou také součástí projektové dokumentace.